Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | ForandringsBøger

ForandringsBøger

ForandringsBøger. De bedste bøger om forandringsledelse

motivation

Om motivation i organisationer

Motivation i organisationer Motivation i organisationer af Peter Holdt Christensen er fra 2013. Bogen giver et grundigt overblik i, hvordan man kan forstærke menneskers motivation. Motivation af mennesker er en af de væsentligste opgaver i enhver organisation. Men motivation af mennesker er også en af de mest komplekse opgaver, for motivation handler om det enkelte menneske, og […]


Del artikel

Continue Reading
Forskning Innovation

Forskning & Innovation

Forskning & Innovation – Virksomhedskultur – Organisationskultur er nøglen til succes Booz & Co har hvert år siden 2005 gennemført konsulent undersøgelsen ”Global Innovation 1000”, som undersøger sammenhængen mellem 1000 virksomheders Forskning & Innovation og deres finansielle ydeevne. Igennem alle årene har konklusion i Booz & Companys konsulent undersøgelse været, at der ikke er nogen […]


Del artikel

Continue Reading
daryl conner change

Daryl Conner Change

Daryl Connor Change Daryl Conner Change de menneskelige sider af forandring Daryl R. Conner – menneskers og virksomheders adfærdsændring i forbindelse med en forandring Daryl Conner her hele sit liv været fascineret af den adfærd som mennesker og virksomheder har i forbindelse med en forandring, og har dedikeret sin karriere til at hjælpe organisationer med at finde den […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt-Ry modellen

Leavitt-Ry modellen

Leavitt Ry modellen – ændringsprocesser påvirket af mange faktorer Systematikken eller grundtanken i Leavitt-Ry-modellen er, at ændringsprocesser er komplicerede, og bliver påvirket af mange faktorer. Modellen er simpel og overskuelig at arbejde med, men er samtidig meget kompleks. Modellen indeholder faktorer/variable som er den teoretisk simple del. Men i praksis er modellen særdeles kompleks, idet de […]


Del artikel

Continue Reading
Kurt Lewin - Ledelse

Kurt Lewin – Hvem er Kurt Lewin

Kurt Lewin forandringsmodel Kurt Lewin (1890-1947) er tysk født psykolog som i 1930 er en af pionererne indenfor social psykologi. Kurt Lewin var professor ved Berlin Universitet indtil 1933. Ved nazisternes magtovertagelse emigrerede han til USA. I 1944 grundlagde han Research Center for Group Dynamics ved Massachusetts Institute of Technology. Hans tidlige arbejde, omkring gruppedynamik og […]


Del artikel

Continue Reading
Motivationsteori

Daniel Pink motivationsteori og engagements forskning

Daniel H. Pink – nye motivationsteori Daniel H. Pink trækker på fire årtiers videnskabelig forskning i motivation, når han afslører, hvad der motiverer os – og hvordan vi kan bruge denne viden til at arbejde og leve på en bedre måde. Hemmeligheden bag høj ydeevne og tilfredsstillelse, er et dybt forankret menneskeligt behov for selv at […]


Del artikel

Continue Reading
Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide – De fem motivationsbehov Den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow har opdelt de menneskelige behov i den såkaldte Maslowske behovspyramide (se figuren). Efterfølgende kan du læse mere om Maslows behovspyramide – motivations og behovshieraki: Fysiske behov Trygheds behov Sociale behov Ego behov Selvrealiserings behov Maslows fem motivationsbehov opfyldes nedefra i behovspyramiden – behovshierakiet. Man skal således have […]


Del artikel

Continue Reading
Abraham Maslow

Abraham Maslow

Abraham Maslow Motivationsteori Biografi Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) Abraham Harold Maslow arbejdede med mange teorier, hvoraf hans vigtigste og mest anvendte er hans motivationsteori. Abraham Maslow blev født i Brooklyn, en bydel I New York City den 1. april 1908. Maslow var den ældste af en jødisk børneflok på syv børn, som var […]


Del artikel

Continue Reading
Maslow - Toward a Psychology of Being

Maslow bøger og artikler

Maslow bøger og artikler Toward a Psychology of Being, 3rd Edition (Nov 9, 1998) I sine senere bøger Toward a Psychology of Being og The Farther Reaches of Human Nature udvider Maslow sin behovspyramide med selvrealiseringsbehovene eller de transcendente værdier og behov. Maslow selvaktualisering beskriver primært den fulde udvikling af alle de menneskelige ressourcer og potentialer. Et […]


Del artikel

Continue Reading
maslow motivation

Maslow teori – motivations og behovsteori

Maslow motivation engagements og motivationsteori Abraham Maslow (1908-1970) var en af de største psykologer, der har virket indtil dato, og er mest kendt for sin behovs- og motivationsteori. Abraham Harold Maslow forsøgte at forklare, hvad der får mennesker til at handle – hvad der er drivkraften bag menneskelig handling. Maslows forskning førte til hypotesen om, at […]


Del artikel

Continue Reading