Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Projektledelse

Projektledelse 

Projektledelse – proceskonsulent. Som erfaren projektleder proceskonsulent / forandringsagent ønsker du at supplere dine forandringskompetencer. Vi har sammensat et kursus og udviklingsforløb som sikre, at du som erfaren forandringskonsulent, får nye kompetencer og opnår praktisk viden og forståelse om forandringsmodellen Ledelse af Forandring, dens modeller og værktøjer.

ledelsesbaseret coaching

Coaching af målgruppen!

Ledelsesbaseret coaching af målgruppen! Ledelsesbaseret coaching af medarbejderne – det er dit ansvar! Som Forandringsleder er du ansvarlig for coaching af  medarbejderne som forandringen berører! I artiklen Medarbejderne har et valg beskrev vi hvorfor det var nødvendigt med empati for medarbejdernes modstand mod forandring, og at det er nødvendig at give medarbejderne tid til, og hjælp til, […]


Del artikel

Continue Reading
medarbejderne

Medarbejderne har et valg!

Medarbejderne har et valg! Medarbejderne accepterer eller yder modstand mod forandringen I forbindelse med effektiv forandringsledelse er det en underforstået antagelse, at medarbejderne i Målgruppen foretager et valg! Et valg om enten at accepterer forandringen eller yde modstand mod forandringen. De fleste forandringsledere er uenige i dette. “De har ikke et valg. De skal forandres. […]


Del artikel

Continue Reading
målgruppen

Målgruppen forandringsrolle og ansvar

Målgruppen – forandringsrolle og ansvar Målgruppen – er medarbejderne som er berørt af forandringen? I artikelserien om roller og ansvar i forandringsprocessen har vi beskrevet hvordan forandringen, som skal gennemføres, har indflydelse på tværs af hele organisationen. I tidligere artikler har vi set nærmere på fire af forandringsrollerne: Opgavestiller, Igangsætter, Ambassadør og Forandringsagenten og deres indbyrdes […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsvision

Forandringsvision

Få det planlagt, integreret, tilpasset og styrket Forretningsforandring – Fase 3: Få det planlagt Når du i “Fase 2: Gøre det parat“, arbejder med medarbejdernes frygt for forandringen, forsøger du at skabe håb og positive handlinger. Når du reflekterer på medarbejdernes spørgsmål, frygt, ængstelse og bekymringer omkring forandringen, vil du hurtig finde ud af, at […]


Del artikel

Continue Reading
håndtere medarbejderne

Hvordan håndteres et modsatrettede forandringssyn?

Hvordan håndterer man medarbejderne og ledelsens forandringssyn? Håndtere medarbejderne som skal være parat til forandringen! Når det drejer sig om forandringer, har medarbejderne, lederne og topledelsen forskellige prioriteter, vidensniveauer og motivation. En forandring skaber usikkerhed for medarbejderne, medens ledelsen har forventninger til bedre bundlinje resultater. Topledelsen forventer at: forandringsprojektet leveres som planlagt, som budgetteret, og […]


Del artikel

Continue Reading
Målsætning

Forandringsagenten

Modstridende målsætning – klare roller og ansvar! Organisationen har modstridende målsætning! Modstridende målsætning, vanskelige medarbejdere, stramme deadlines, begrænsede ressourcer, og… …lyder det bekendt? Det er vores gæt, at du allerede har stiftet bekendtskab med disse stressende faktorer i dit arbejde, men det er også vilkårene når du arbejder som Forandringsagent. Som Forandringsagent skal du prøve […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsroller

Når forandringsroller og ansvar er tosidet

Når forandringsledelsen overtager projektet! Når forandringsledelsen – Opgavestiller eller Igangsætter – sætter en forandringen i gang, overdrages implementeringen måske til en Forandringsagent eller et team af Forandringsagenter. Forandringsledelsen får de relevante statusrapporter omkring projektets fremdrift. Imidlertid sker det, at Forandringsledelse overtager ledelsen af projektet i stedet for en uddelegering af projektledelsen til f.eks. en Forandringsagent. […]


Del artikel

Continue Reading
misforstået ledelse

Opgavestillerens forandringsrolle og ansvar

Misforstået ledelse og ansvar – Hvordan udfyldes forandringsrollen? I denne artikelserien går vi i dybden med  Opgavestillerens rolle og ansvar i forandringsprocessen. Vi vil vise hvordan nøglemedarbejderne bedst udfylder deres roller, og hvordan modstanden af forandringen og nøglemedarbejdernes rolle håndteres bedst. Opgavestillerens rolle og ansvar kan ikke uddelegeres! Som Opgavestilleren kan du ikke uddelegere en forandring, […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsansvar

Igangsætterens forandringsansvar

Hvorfor fejler mange forandringer? Igangsætteren er den person eller gruppe af personer, som i praksis sikre at forandringen gennemføres og som sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede. Det er også Igangsætteren som følger op på, om forandringen gennemføres. Igangsætteren er typisk en liniechef med personaleansvar (mellemleder), og som ofte refererer direkte til Opgavestilleren […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsledelsen

Når forandringsledelsen mangler engagement

Forandringsledelsen har mistet interessen? Hvorfor har din chef mistet interessen for forandringen? Hvis du som Forandringsagent føler, at din chef mangler engagement og commitment til det forandringsprojekt, som han selv har godkendt og sat i gang? Når forandringsledelsen mangler engagement, skal du som det første prøve at finde ud af, hvorfor din chef (Igangsætteren) har […]


Del artikel

Continue Reading