Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Projektledelse

Projektledelse 

Projektledelse – proceskonsulent. Som erfaren projektleder proceskonsulent / forandringsagent ønsker du at supplere dine forandringskompetencer. Vi har sammensat et kursus og udviklingsforløb som sikre, at du som erfaren forandringskonsulent, får nye kompetencer og opnår praktisk viden og forståelse om forandringsmodellen Ledelse af Forandring, dens modeller og værktøjer.

Komfortzonen

Komfortzonen

Komfortzonen – Tilbyd medarbejderne en vej ud af det kaos du har bragt dem i Når du har medarbejdernes opmærksomhed, skabt den brændende platform, etableret en oplevelse af nødvendighed, kan du tilbyde en vej ud af det – en vej væk fra truslen eller de udfordringen som forandringen indebærer – en vej mod “Det nye“. I […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsstrategi

Om forandringsstrategi

Forandringsstrategi er det nødvendigt? Når vi nu har en professionel projektleder – som er vant til at gennemføre komplicerede projekter til tiden og efter budget – kan projektlederen så ikke gennemføre forandringsprojektet? Måske, men der skal mere til end blot projektledelse. At lede forandringer er en vanskelig opgave. Efterfølgende viser nogle af de vigtigste årsager […]


Del artikel

Continue Reading
Ledelse i praksis, brændende platform

Ledelse i praksis – Den brændende platform

Ledelse i praksis – Forretningsforandring – Fase 1: Gøre det vigtigt Ledelse i praksis – Projektet starter med den brændende platform! Alle som er berørt af forandringen ændrer først motivation, når de føler, at det er kritisk – for virksomheden, arbejdspladsen og medarbejderen – hvis forandringen ikke gennemføres. Det er afgørende for samarbejdet og fremdrift […]


Del artikel

Continue Reading
Angst for at miste, Frygt for forandring

Angst for at miste og frygt for forandring!

Når du mister kontrollen og indflydelse over dit daglige arbejde! I artikelserien om “Hvad er årsagen til modstand mod forandring?” behandler vi i denne artikel den første af fire områder for årsager til modstand: Angst for at miste noget af værdi Misforståelse og manglende tillid. Uenighed i vigtigheden af forandringen og om forandringen gavner? Lav […]


Del artikel

Continue Reading
flow model

Flow model | Flow modeller

Flow model – de 3 vigtigste flow modeller som skaber og leverer kundeværdi Den centrale flow proces model er forskellige fra virksomhed til virksomhed Virksomheder der befinder sig i forskellige brancher eller sektorer har typisk forskellige overordnede flow proces modeller. De centrale flow processer er forskelligt fra branche til branche, og fra virksomhed til virksomhed. Dermed vil valget […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsprocessen

Forandringsprocessen hvordan håndteres og kontrolleres processen?

Kontrol af modstand og forandringsprocessen kræver diciplin At kunne håndtere og eliminere modstand mod forandring, kræver disciplin. Måske en meget mere disciplineret håndtering af forandringer end virksomheden hidtil har gjort. Forandringsledelse eller projektledelse i forandringsprocessen Ofte sammenlignes forandringsledelse med projektledelse. Måden som projektet planlægges, implementeres og testes på kan nemt benyttes når en forandring skal […]


Del artikel

Continue Reading
Reduktion af modstanden

Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?

Håndtering af modstand mod forandring – Hvordan? De fleste virksomheder gennemfører regelmæssige forandringer for at overleve og forblive konkurrencedygtig. Imidlertid er indfaldsvinklen til forandringsledelse meget forskelligt. Hvad er forandringsledelse Vi definerer forandringsledelse som en systematisk proces for anvendelse af viden, værktøjer og ressourcer for gennemførsel af forandring. Målet er at levere den ønskede forretningsløsning, og gennem […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsdimensionen-tekst

Forandringsanalyse

Forandringsanalyse og forandringsrådgivning Rådgivning og analyse af forandringsprocessen Få hand-on på din forandring, og du og din oganisation lærer at analysere og identificere mulige forandringsprojekter ifh. strategien. Analyse og rådgivning – Forandringsstrategien checkes Er strategien ajour og i hvilken grad er den implementeret, og er det overhoved muligt at implementere strategien? Vi hjælper dig og forandrings-teamet med opbygning […]


Del artikel

Continue Reading
daryl conner,

Daryl Conner hvad er forandringskapacitet

Daryl Conner konsulent undersøgelse – forandringskapacitet Modstand mod forandring – og hvad er forandringskapacitet? Modstand mod forandring hænger tæt sammen med forandringens karakter, nødvendigheden og omfanget af forandringen og om virksomheden befinder sig i en krise eller ej. Hvis organisationen befinder sig i en krisesituation, bliver forandringen ofte mere radikal. Det kræver en hurtig reaktion, […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsrisiko

Modstand mod forandring – Identifikation af forandringsrisiko

Identifikation af forandringsrisiko og historiens påvirkning! Modstand mod forandring er en forandringsrisiko Modstand mod forandring – Identifikation af forandringsrisiko, økonomi og historiens påvirkning! ”Identifikation af forandringsrisiko og økonomi” er et af de seks nøgle-identifikations-områder i Ledelses af Forandring. Identifikation af forandringsrisiko og økonomi omfatter: Kultur Historie Modstand I artiklerne ”Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?” […]


Del artikel

Continue Reading
ledelsesbaseret coaching

Coaching af målgruppen!

Ledelsesbaseret coaching af målgruppen! Ledelsesbaseret coaching af medarbejderne – det er dit ansvar! Som Forandringsleder er du ansvarlig for coaching af  medarbejderne som forandringen berører! I artiklen Medarbejderne har et valg beskrev vi hvorfor det var nødvendigt med empati for medarbejdernes modstand mod forandring, og at det er nødvendig at give medarbejderne tid til, og hjælp til, […]


Del artikel

Continue Reading
medarbejderne

Medarbejderne har et valg!

Medarbejderne har et valg! Medarbejderne accepterer eller yder modstand mod forandringen I forbindelse med effektiv forandringsledelse er det en underforstået antagelse, at medarbejderne i Målgruppen foretager et valg! Et valg om enten at accepterer forandringen eller yde modstand mod forandringen. De fleste forandringsledere er uenige i dette. “De har ikke et valg. De skal forandres. […]


Del artikel

Continue Reading
målgruppen

Målgruppen forandringsrolle og ansvar

Målgruppen – forandringsrolle og ansvar Målgruppen – er medarbejderne som er berørt af forandringen? I artikelserien om roller og ansvar i forandringsprocessen har vi beskrevet hvordan forandringen, som skal gennemføres, har indflydelse på tværs af hele organisationen. I tidligere artikler har vi set nærmere på fire af forandringsrollerne: Opgavestiller, Igangsætter, Ambassadør og Forandringsagenten og deres indbyrdes […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsvision

Forandringsvision

Få det planlagt, integreret, tilpasset og styrket Forretningsforandring – Fase 3: Få det planlagt Når du i “Fase 2: Gøre det parat“, arbejder med medarbejdernes frygt for forandringen, forsøger du at skabe håb og positive handlinger. Når du reflekterer på medarbejdernes spørgsmål, frygt, ængstelse og bekymringer omkring forandringen, vil du hurtig finde ud af, at […]


Del artikel

Continue Reading
håndtere medarbejderne

Hvordan håndteres et modsatrettede forandringssyn?

Hvordan håndterer man medarbejderne og ledelsens forandringssyn? Håndtere medarbejderne som skal være parat til forandringen! Når det drejer sig om forandringer, har medarbejderne, lederne og topledelsen forskellige prioriteter, vidensniveauer og motivation. En forandring skaber usikkerhed for medarbejderne, medens ledelsen har forventninger til bedre bundlinje resultater. Topledelsen forventer at: forandringsprojektet leveres som planlagt, som budgetteret, og […]


Del artikel

Continue Reading
Målsætning

Forandringsagenten

Modstridende målsætning – klare roller og ansvar! Organisationen har modstridende målsætning! Modstridende målsætning, vanskelige medarbejdere, stramme deadlines, begrænsede ressourcer, og… …lyder det bekendt? Det er vores gæt, at du allerede har stiftet bekendtskab med disse stressende faktorer i dit arbejde, men det er også vilkårene når du arbejder som Forandringsagent. Som Forandringsagent skal du prøve […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsroller

Når forandringsroller og ansvar er tosidet

Når forandringsledelsen overtager projektet! Når forandringsledelsen – Opgavestiller eller Igangsætter – sætter en forandringen i gang, overdrages implementeringen måske til en Forandringsagent eller et team af Forandringsagenter. Forandringsledelsen får de relevante statusrapporter omkring projektets fremdrift. Imidlertid sker det, at Forandringsledelse overtager ledelsen af projektet i stedet for en uddelegering af projektledelsen til f.eks. en Forandringsagent. […]


Del artikel

Continue Reading
misforstået ledelse

Opgavestillerens forandringsrolle og ansvar

Misforstået ledelse og ansvar – Hvordan udfyldes forandringsrollen? I denne artikelserien går vi i dybden med  Opgavestillerens rolle og ansvar i forandringsprocessen. Vi vil vise hvordan nøglemedarbejderne bedst udfylder deres roller, og hvordan modstanden af forandringen og nøglemedarbejdernes rolle håndteres bedst. Opgavestillerens rolle og ansvar kan ikke uddelegeres! Som Opgavestilleren kan du ikke uddelegere en forandring, […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsansvar

Igangsætterens forandringsansvar

Hvorfor fejler mange forandringer? Igangsætteren er den person eller gruppe af personer, som i praksis sikre at forandringen gennemføres og som sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede. Det er også Igangsætteren som følger op på, om forandringen gennemføres. Igangsætteren er typisk en liniechef med personaleansvar (mellemleder), og som ofte refererer direkte til Opgavestilleren […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsledelsen

Når forandringsledelsen mangler engagement

Forandringsledelsen har mistet interessen? Hvorfor har din chef mistet interessen for forandringen? Hvis du som Forandringsagent føler, at din chef mangler engagement og commitment til det forandringsprojekt, som han selv har godkendt og sat i gang? Når forandringsledelsen mangler engagement, skal du som det første prøve at finde ud af, hvorfor din chef (Igangsætteren) har […]


Del artikel

Continue Reading
risikoen,

Hvorfor sker forandringen nu, og hvad er risikoen?

Forandringer er en direkte reaktion på ændringer i markedet De fleste forandringer er ofte startet lang tid forud, før den egentlige forandring begynder i virksomheden. Vores undersøgelser viser, at de fleste væsentlige forandringer er en direkte reaktion på ændringer i det eksterne marked, som virksomheden befinder sig på. Hvorfor sker forandringen nu, og hvad er […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsprocessens nøgleroller

Forandringsprocessens nøgleroller og ansvar

Det er diskuteret meget i lederkredse om hvad ledelse er? De fleste diskussioner drejer, på et eller andet tidspunkt, sig ind på forandring. De fleste ledere bliver ikke belønnet hvis de uændret fastholder den nyværende forretning. Pr. definition er det deres job at ændre den eksisterende forretning og sikre at virksomheden er konkurrencedygtig. I denne artikelserien – […]


Del artikel

Continue Reading
roller ansvar

Forandringsledelsens roller og ansvar

Roller og ansvar – hvordan organiseres forandringen? I en tidligere artikel “Hvem skal lede forandringen” beskrev vi hvordan forandringen, som du som forandringsleder skal gennemfører, har indflydelse på tværs af hele organisationens funktioner, og at det er vigtigt, at du gennemtænker, hvordan du organiserer forandringsprocessen – herunder nøgleroller og forandringsansvar. I denne artikel vil vi se nærmere […]


Del artikel

Continue Reading
Ansvar

Ambassadørens forandringsrolle og ansvar!

Forandringsrolle og ansvar – når man ikke har autoritet! Hvordan opstår forandringen? I tidligere artikler har vi beskrevet forandringsscenarioer hvor ledelsen – Opgavestilleren eller Igangsætteren – beslutter hvad som skal forandres, og derefter bruger sin autoritet til at få det gennemført med hjælp fra Forandringsagenten. Men har du tænkt over hvor ideen om forandringen er kommet fra. […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringspsykologi

Forandringspsykologi

Forandringspsykologi – Medarbejderne ønsker ikke medbestemmelse! I maj måneds nyhedsbrev havde vi en artikel om “Myter om forandringer!”, hvor vi så på nogle, af de myter som eksisterer om forandringer og som er en udbredt opfattelse og overbevisning, og som mange har accepteret som rigtige. I “Myte nummer 4: Medarbejderne ønsker at have medbestemmelse, om […]


Del artikel

Continue Reading
kaos

Kan forandringskaos styres?

Forandringskaos – hvor meget produktivitetsfald kan virksomheden tåle? Forandringsprocessen kan være kaos og vanskelig Når man i en forandringsproces går fra “Det kendte” til “Det nye,” går man igennem “Overgangen” som kan være vanskelig og ofte kaotisk. Kan forandringskaos i “Overgangen” styres? Arbejdspresset øges, fordi medarbejderne på den ene side skal holde virksomheden i gang […]


Del artikel

Continue Reading
kotter forandringsledelse

Kotter forandringsledelse

Kotter forandringsledelse – hvad er årsagen til modstand mod forandring? Kotter forandringsledelse og forandringsmodel – Medarbejderne mister kontrollen! I forbindelse med forandring kan du uheldigvis ikke undgå at støde på modstand. Trods inddragelse af medarbejderne i forandringsprocessen, og 100% support vælger nogle medarbejdere at modarbejde forandringen. Nogle af årsagen til at medarbejderen vælger modstanden frem […]


Del artikel

Continue Reading
Ledelses fejl

Gennemførslen af forandring er ikke mit ansvar!

Case: Ledelses fejl – Gennemførslen af forandring er ikke mit ansvar! Ledelses fejl – de menneskelige sider skal håndteres korrekt! Den efterfølgende case viser konsekvenserne, hvis man ikke håndterer de menneskelige sider korrekt, og viser to almindelige ledelsesfejl: Gennemførslen af forandringen er ikke mit ansvar! Ignorere modstanden mod forandringen og først griber ind når modstanden […]


Del artikel

Continue Reading
kultur forandring

Kultur forandring

Kultur forandring kommer sidst – ikke først! Kultur forandring er den største hindring af forandring I større forandringer prøver man derfor – som det første skridt – at ændre organisationens og den enkelte medarbejders adfærd, værdier eller holdninger. Man mener, at den efterfølgende forandringen vil være nemmere at gennemføre. Jeg har også tidligere troet på […]


Del artikel

Continue Reading
manglende forandringssucces

Hvorfor opnår forandringen ikke succes?

Hvorfor opnår forandringen ikke succes? Læring af andre virksomheders succesfulde forandringsprojekter Der er meget at lære ved at studere hvad der er gået godt, og hvad der er gået dårligt, i andre virksomheders forandringsprojekter. Vores og andres undersøgelser, omkring faktorer som har en afgørende indflydelse på forandringsprojektets succes eller manglende forandringssucces, kan have stor betydning […]


Del artikel

Continue Reading
Nøgleroller & ansvar

Succesfuld forandring, forandringsrolle, ansvar

Succesfuld forandring – forstår din forandringsrolle og dit ansvar Det er af overordentligt stor vigtighed, at forandringsroller og ansvar i et forandringsprojekt – nøje er defineret, aftalt og accepteret. Hvis dette overses kan det være en af årsagerne til manglende succesfuld forandring. De enkelte forandringsroller som skal “spilles” i forandringsprojektet, skal være klart adskilt og ansvar […]


Del artikel

Continue Reading
forandringen

Forandringen – skab det rette billede!

Skab det rette billede af forandringen Forandring hvordan? En beslutning om gennemførelse af en forandring er ikke noget værd, hvis forandringen ikke bliver ført ud i livet af de, som fysisk arbejder med de aktiviteter, der skal forankres. Når virksomheder ikke altid når deres mål med de igangsatte forandringsprojekter, er det i de fleste tilfælde, […]


Del artikel

Continue Reading
projekter

Projekter – Forandring & ledelse

Forandrings projekter & Forandringsledelse Forandrings projekter skal føres ud i livet! En beslutning om gennemførelse af en forandring er ikke noget værd, hvis forandrings projekter ikke bliver ført ud i livet af de, som fysisk arbejder med de aktiviteter, der skal forankres. Når virksomheder ikke altid når deres mål med de igangsatte forandrings projekter, er det i […]


Del artikel

Continue Reading