Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering. Konflikter og modstand er uundgåelige og i mange tilfælde nødvendige for organisationens udvikling.

Gennem artikler beskrives hvordan du håndterer konflikter.

Reduktion af modstanden

Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?

Håndtering af modstand mod forandring – Hvordan? De fleste virksomheder gennemfører regelmæssige forandringer for at overleve og forblive konkurrencedygtig. Imidlertid er indfaldsvinklen til forandringsledelse meget forskelligt. Hvad er forandringsledelse Vi definerer forandringsledelse som en systematisk proces for anvendelse af viden, værktøjer og ressourcer for gennemførsel af forandring. Målet er at levere den ønskede forretningsløsning, og gennem […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsrisiko

Modstand mod forandring – Identifikation af forandringsrisiko

Identifikation af forandringsrisiko og historiens påvirkning! Modstand mod forandring er en forandringsrisiko Modstand mod forandring – Identifikation af forandringsrisiko, økonomi og historiens påvirkning! ”Identifikation af forandringsrisiko og økonomi” er et af de seks nøgle-identifikations-områder i Ledelses af Forandring. Identifikation af forandringsrisiko og økonomi omfatter: Kultur Historie Modstand I artiklerne ”Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?” […]


Del artikel

Continue Reading
ledelsesbaseret coaching

Coaching af målgruppen!

Ledelsesbaseret coaching af målgruppen! Ledelsesbaseret coaching af medarbejderne – det er dit ansvar! Som Forandringsleder er du ansvarlig for coaching af  medarbejderne som forandringen berører! I artiklen Medarbejderne har et valg beskrev vi hvorfor det var nødvendigt med empati for medarbejdernes modstand mod forandring, og at det er nødvendig at give medarbejderne tid til, og hjælp til, […]


Del artikel

Continue Reading
håndtere medarbejderne

Hvordan håndteres et modsatrettede forandringssyn?

Hvordan håndterer man medarbejderne og ledelsens forandringssyn? Håndtere medarbejderne som skal være parat til forandringen! Når det drejer sig om forandringer, har medarbejderne, lederne og topledelsen forskellige prioriteter, vidensniveauer og motivation. En forandring skaber usikkerhed for medarbejderne, medens ledelsen har forventninger til bedre bundlinje resultater. Topledelsen forventer at: forandringsprojektet leveres som planlagt, som budgetteret, og […]


Del artikel

Continue Reading
Reducering af modstand

Reducering af modstanden mod forandringen

Kan modstand mod forandring reduceres? Når vi nu kender årsagerne til modstand mod forandring, er det overraskende at modstanden ikke håndteres effektivt. Hvordan reduceres modstanden mod forandring? Som forandringsleder er det vigtigt, at du ikke undervurderer identifikationen af årsagerne til modstanden, og at modstanden håndteres professionelt. Vi har i tidligere artikler givet vores bud på, […]


Del artikel

Continue Reading
modstandere af forandringen

Modstandere af forandringen

Hvorfor skal du være glad for modstandere af forandringen? Modstand mod forandring – er som det røde flag – som indikerer at der er noget som kræver ledelsens opmærksomhed – som kræver Ledelse af Forandring. Det kræver lidt overvindelse, at se modstandere af forandringen som en positive ressource i forandringsprocessen. Hvis man som forandringsleder ikke accepterer […]


Del artikel

Continue Reading
Uenighed i vigtigheden

Uenighed i vigtigheden af forandringen og om den gavner?

Uenighed i vigtigheden af forandringen – gavner den? Vigtigheden af forandringen – er den vigtig? I artikelserien om “Hvad er årsagen til modstand mod forandring?“ behandler vi i denne artikel den tredje af fire områder for årsager til modstand: Frygten for at miste noget af værdi. Misforståelse og manglende tillid. Uenighed i vigtigheden af forandringen […]


Del artikel

Continue Reading
kaos

Kan forandringskaos styres?

Forandringskaos – hvor meget produktivitetsfald kan virksomheden tåle? Forandringsprocessen kan være kaos og vanskelig Når man i en forandringsproces går fra “Det kendte” til “Det nye,” går man igennem “Overgangen” som kan være vanskelig og ofte kaotisk. Kan forandringskaos i “Overgangen” styres? Arbejdspresset øges, fordi medarbejderne på den ene side skal holde virksomheden i gang […]


Del artikel

Continue Reading