Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Lederrollen

Lederrollen 

Lederrollen er en kombination af adfærd, problemløsning og beslutning. Rollerne fordeler sig i tre grupper, nemlig interpersonelle roller, informationsroller og beslutningsroller. Hvordan er din rolle i krydsfeltet mellem medarbejdere, kolleger og overordnede?

Ledelse i praksis, brændende platform

Ledelse i praksis – Den brændende platform

Ledelse i praksis – Forretningsforandring – Fase 1: Gøre det vigtigt Ledelse i praksis – Projektet starter med den brændende platform! Alle som er berørt af forandringen ændrer først motivation, når de føler, at det er kritisk – for virksomheden, arbejdspladsen og medarbejderen – hvis forandringen ikke gennemføres. Det er afgørende for samarbejdet og fremdrift […]


Del artikel

Continue Reading
Ledelse kontra lederskab

Ledelse kontra Lederskab

Ledelse kontra Lederskab – Forandringsledelse Forudsætningerne for, at gennemføre en forandring, er styring, men betingelserne for, at forandringen lykkes, er ledelse kontra lederskab – forandringsledelse. Styring er at planlægge, budgettere, organisere og bemande og løse problemer, medens lederskab handler om at sætte retning, skabe tilslutning, motivere, inspirere, kommunikere og støtte. Det svære opstår, fordi det kræver […]


Del artikel

Continue Reading
ledelsesbaseret coaching

Coaching af målgruppen!

Ledelsesbaseret coaching af målgruppen! Ledelsesbaseret coaching af medarbejderne – det er dit ansvar! Som Forandringsleder er du ansvarlig for coaching af  medarbejderne som forandringen berører! I artiklen Medarbejderne har et valg beskrev vi hvorfor det var nødvendigt med empati for medarbejdernes modstand mod forandring, og at det er nødvendig at give medarbejderne tid til, og hjælp til, […]


Del artikel

Continue Reading
medarbejderne

Medarbejderne har et valg!

Medarbejderne har et valg! Medarbejderne accepterer eller yder modstand mod forandringen I forbindelse med effektiv forandringsledelse er det en underforstået antagelse, at medarbejderne i Målgruppen foretager et valg! Et valg om enten at accepterer forandringen eller yde modstand mod forandringen. De fleste forandringsledere er uenige i dette. “De har ikke et valg. De skal forandres. […]


Del artikel

Continue Reading
målgruppen

Målgruppen forandringsrolle og ansvar

Målgruppen – forandringsrolle og ansvar Målgruppen – er medarbejderne som er berørt af forandringen? I artikelserien om roller og ansvar i forandringsprocessen har vi beskrevet hvordan forandringen, som skal gennemføres, har indflydelse på tværs af hele organisationen. I tidligere artikler har vi set nærmere på fire af forandringsrollerne: Opgavestiller, Igangsætter, Ambassadør og Forandringsagenten og deres indbyrdes […]


Del artikel

Continue Reading
Målsætning

Forandringsagenten

Modstridende målsætning – klare roller og ansvar! Organisationen har modstridende målsætning! Modstridende målsætning, vanskelige medarbejdere, stramme deadlines, begrænsede ressourcer, og… …lyder det bekendt? Det er vores gæt, at du allerede har stiftet bekendtskab med disse stressende faktorer i dit arbejde, men det er også vilkårene når du arbejder som Forandringsagent. Som Forandringsagent skal du prøve […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsroller

Når forandringsroller og ansvar er tosidet

Når forandringsledelsen overtager projektet! Når forandringsledelsen – Opgavestiller eller Igangsætter – sætter en forandringen i gang, overdrages implementeringen måske til en Forandringsagent eller et team af Forandringsagenter. Forandringsledelsen får de relevante statusrapporter omkring projektets fremdrift. Imidlertid sker det, at Forandringsledelse overtager ledelsen af projektet i stedet for en uddelegering af projektledelsen til f.eks. en Forandringsagent. […]


Del artikel

Continue Reading
misforstået ledelse

Opgavestillerens forandringsrolle og ansvar

Misforstået ledelse og ansvar – Hvordan udfyldes forandringsrollen? I denne artikelserien går vi i dybden med  Opgavestillerens rolle og ansvar i forandringsprocessen. Vi vil vise hvordan nøglemedarbejderne bedst udfylder deres roller, og hvordan modstanden af forandringen og nøglemedarbejdernes rolle håndteres bedst. Opgavestillerens rolle og ansvar kan ikke uddelegeres! Som Opgavestilleren kan du ikke uddelegere en forandring, […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsansvar

Igangsætterens forandringsansvar

Hvorfor fejler mange forandringer? Igangsætteren er den person eller gruppe af personer, som i praksis sikre at forandringen gennemføres og som sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede. Det er også Igangsætteren som følger op på, om forandringen gennemføres. Igangsætteren er typisk en liniechef med personaleansvar (mellemleder), og som ofte refererer direkte til Opgavestilleren […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsledelsen

Når forandringsledelsen mangler engagement

Forandringsledelsen har mistet interessen? Hvorfor har din chef mistet interessen for forandringen? Hvis du som Forandringsagent føler, at din chef mangler engagement og commitment til det forandringsprojekt, som han selv har godkendt og sat i gang? Når forandringsledelsen mangler engagement, skal du som det første prøve at finde ud af, hvorfor din chef (Igangsætteren) har […]


Del artikel

Continue Reading