Analyse af forandringsevne – de grundlæggende elementer

Ingen virksomheder, deres kunder, eller brancher er ens og derfor bygger vi altid forandringsforløbet op under hensyntagen til dette faktum.

Vi tro på, at en succesfuld gennemført forandring er afhængig af balancen mellem:

  • den ene side virksomhedens behov, evne, vilje og valg af løsning, og
  • den anden side de konkrete omkostninger (personlige og økonomiske) som er forbundet med forandringen.

“Summen” af venstresiden skal groft sagt overstige højresiden, for at en forandring lykkes.

En succesfuld gennemført forandring afhænger af, om alle led er tilstrækkelig robuste til den konkrete forandring.

Du kan læse mere om analyse forandringsevne, som vi kalder Forandringsdimensionen.

Analyse forandringsevne – forandringsdimensionen

Analyse forandringsevne

Forandringsdimensionen analyserer 4 grundlæggende elementer i din virksomhed:

  • Forandringsbehovet: hvad er forandringsdrivkraften, og hvor stort er forandringspresset ?
  • Forandringsevne: Hvordan er organisationens aktuelle forandringskapacitet, konkrete  forandringsevner og forandringskompetencer ?
  • Forandringsvilje: Hvordan er topledelsens vilje til styring, engagement og håndtering af  modstand?
  • Valg af forandringsløsning: afhænger af forandringsintensiteten, forandringsdybden og forandringskompleksiteten.

Forandringsdimensionen er bestemmende for virksomhedens handlefrihed i forbindelse med valg af forandringsstrategi. Med andre ord er forandringsplanen og implementeringen af forandringen situationsbetinget i forhold til forandringsdimensioneringen.