​Ledelse handler om at skabe resultater

Din opgave – som leder – er at virkeliggøre en vision, implementere en strategi, nå nogle konkrete økonomiske mål.

​Det er det DU bliver målt på – RESULTATER!

Resultaterne skal nås…

… nye eller bedre resultater kræver ny ADFÆRD i hele organisationen.

Der skal handles og det kræver ændret adfærd, hvis resultaterne skal nås.

Forandringens målsætning kræver ny ADFÆRD …

Praktisk casebaseret guide til realisering og optimering af forandringens målsætning

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® er en praktisk casebaseret guide, til gennemførsel af forandringer, herunder hvordan din organisation realiserer den fulde værdi af forandringsprojektet.

Den primære årsag til, at forandringsprojektet ikke realiserer forandringens fulde gevinster, er manglende adfærdsændringer.

Hvis den fulde værdi af den gennemførte forandring skal realiseres, kræver det ændringer af medarbejdernes adfærd.

Forandringsmetoden guider hvordan adfærdsændringerne defineres, måles og håndteres.

Adfærd

Alt for mange forandringer realiserer ikke forandringens målsætning

Undersøgelser viser, at alt for mange produktions- og teknologi-forandringer fejler. Alt for mange forandringsprojekter, som har effektivitet som målsætning, leverer heller ikke de forventede resultater.

Fællesnævner?

Hvad er årsagen til at 70 procent af alle forandringsprojekter fejler – hvorfor lykkes de 30 procent, og er der en fællesnævner?

projekt-succes

McKinsey undersøgelse

En McKinsey undersøgelse viser, at de virksomheder som gennemfører succesfulde forandringer, er virksomheder, som benytter en systematisk tilgang til forandringsledelse, træner forandring hver dag, og har valgt at have forandringsledelse som kompetence – in house.

Undersøgelsen viser

Virksomheden har brug for en systematisk, stabil forandringsmetode som guider og støtter alle forandringens faser.

Gennemfører forandringer

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring®, guider og støtter dig gennem hele forandringsprocessen.

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring

Forandringskompetencer forankres i organisationen

Ledelse af Forandring® forankrer forandringskompetencer i organisationen og skaber resultater.

Go’ ledelse handler om at skabe resultater

Din opgave – som leder – er at virkeliggøre en vision, implementere en strategi, nå nogle konkrete økonomiske mål.

Det er det DU bliver målt på – resultater!

Resultaterne skal nås

Nye eller bedre resultater kræver ny ADFÆRD i hele organisationen.

Der skal handles, hvis resultaterne skal nås.

McKinsey Global Survey
McKinsey Global Survey

Besidder organisationen de nødvendige kompetencer

Men som leder er du nød til at spørge jer selv, om organisationen besidder de kompetencer, som skal til for at ændre adfærden?

Og ikke mindst, om organisationen besidder de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til, for at inspirere til den nye adfærd, som er så central for at skabe resultater?

Ikke bare i form af faglighed, viden og erfaring, men i høj grad i form af personlighed og motivation.

Og hvis ikke organisationen har de rigtige kompetencer og den adfærd, som skal til for at skabe resultaterne – kan det så trænes og udvikles – eller skal det tilføres?

Det er derfor, vi altid starter med slutningen, med at stille det centrale spørgsmål:

Hvilke resultater vil du gerne skabe i netop DIN virksomhed?

Adfærd

Adfærdsdesign og gevinstrealisering er nøglen til opnåelse af forandringens målsætning

 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS